Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, Spółka Sądeckie Wodociągi informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są "Sądeckie Wodociągi"  Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22, NIP 7342424787, Regon 490797830.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia i realizacji wiążącej nas umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
- wypełnia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
- prawnie uzasadnionych realizowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
  1. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@swns.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Spółki merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z czynnościami, o których mowa w pkt. 2  oraz bezpośrednich przełożonych tych osób.
  4. Pana/Pani dane będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, a także po jej ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

Sądeckie Wodociagi Sp. z.o. informuje, że w dniu 19.08.2019 r. z powodu prac modernizacyjnych planowane jest wyłaczenie wody przy ulicach Jastrzębia, Grunwaldzka nr 223,239,229,235,237, oraz Graniczna 35.  Przywrócenie dostaw wody do godziny 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy
Facebook