Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Cennik usług

Cennik netto usług samochodów specjalistycznych i jednostek sprzętowych:


Lp. Nazwa jednostki cena netto
obowiązująca
od godz. 
700 do 1500
cena netto
obowiązująca
od godz.
1500 do 700
oraz w dni
wolne od pracy
 
 1.  
Cappellotto
+ dojazd do klienta
340,00
7,10
442,00
11,40
zł/h
zł/km
 1.  
IVECO VUCO Spec.
+ dojazd do klienta
168,00
5,60
297,00
9,90
zł/h
zł/km
 1.  
Renault -SW7
+ dojazd do klienta
195,00
6,50
327,00
10,90
zł/h
zł/km
 1.  
MAN Vuco
+ dojazd do klienta
249,00
8,30
378,00
12,60
zł/h
zł/km
 1.  
IVECO cysterna [km] 7,50 11,80 zł/km
  IVECO cysterna
[godzina postoju]
117,00 237,00 zł/h
 
 1.  
Renault - cysterna [km] 6,30 10,70 zł/km
  Renault - cysterna
[godzina postoju]
117,00 237,00 zł/h
 


Dowóz wody:
 
Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele spożywcze na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem Renault - cysterna wynosi:
 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 95,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 143,00 zł/netto
Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele inne niż spożywcze (np. napełnianie basenów) na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem Renault - cysterna wynosi:
 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 187,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 217,00 zł/netto
Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele spożywcze na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem IVECO - cysterna wynosi:
 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 91,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 139,00 zł/netto
Zryczałtowana cena transportu wody (wraz z wodą) na cele inne niż spożywcze (np. napełnianie basenów) na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem IVECO - cysterna wynosi:
 • cena obowiązująca od 7.00 do 15.00: 182,00 zł/netto
 • cena obowiązująca od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy: 214,00 zł/netto
Cena transportu wody na cele spożywcze dla mieszkańców ul. Sołeckiej nr 14a, 14h, 14g, 14c, 14f na terenie Miasta Nowego Sącza samochodem Renault - cysterna wynosi:
 • cena wody: 43,56 zł/netto
 • cena zryczałtowana za dowóz: 34,00 zł/netto
 
Usługa  transportu wody poza terenem Miasta Nowego Sącza obejmować będzie dodatkowo opłatę za dojazd samochodu poza granice Miasta Nowego Sącza.Cennik usług wykonywanych przez Dział monitoringu i zarządzania systemem wod - kan:

 1. Telewizyjna inspekcja kanalizacji


KAMEROWÓZ  Mercedes-Benz

Lp. usługa cena netto  
1 Średnia opłata za godzinę pracy urządzenia wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości poniżej 15 m 185,00-232,00
2 Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości od 15 - 100 m 12,00
3 Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości od 100 - 1000m 8,00-10,00
4 Średnia opłata za metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z dojazdem w promieniu 10 km, przy odcinkach o długości powyżej 1000m do negocjacji
5 Opłata za postój sprzętu wynikający z winy zleceniodawcy 100,00 zł/h
6 Opłata za dojazd powyżej 10 km    5,80 zł/km

 

 1. Roboczogodzina elektryka w Dziele monitoringu i zarządzania systemem wod - kan: 53,00 zł/netto/h
 2. Opłata za czynności związane z użyciem wykrywacza przecieków ( do opłaty należy doliczyć koszty osobowe oraz koszty transportu wynikające z rzeczywistego czasu wykonania usługi): 50,00 zł/netto/h
 • Dodatkowa opłata za dojazd do klienta : 2,50 zł/netto/km
 

 

 

Cennik usług wykonywanych przez Dział Sprzedaży:

 1. Opłata za czynności wykonywane na wniosek Usługobiorcy, wykraczające poza normalną eksploatację sieci (montaż i demontaż wodomierza, plombowanie wodomierza przy zerwaniu plomby, zamykanie i otwieranie wody na przyłączu): 25,00 zł/netto
 2. Opłata za czynności związane z wymianą wodomierza uszkodzonego z winy klienta, rozmrożenie w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia wodomierza przed działaniem niskich temperatur oraz kradzieży: 25,00zł/netto
      (do kosztu usługi należy doliczyć koszt wodomierza, oraz materiały instalacyjne które uległy zniszczeniu)
 1. Opłata za czynności wykonywane na wniosek Usługobiorcy związane z  wymianą wodomierza: 50,00 zł/netto (do kosztu usługi należy doliczyć koszt wodomierza, oraz materiały instalacyjne niezbędne do wykonania usługi)
 2. Opłata za czynności wykonywane na wniosek Usługobiorcy związane z wymianą wodomierza w celu ekspertyzy: 66,00 zł/netto (do kosztu usługi należy doliczyć cenę za ekspertyzę wodomierza )
 3. Zryczałtowana opłata dotycząca  rozliczenia poza wodomierzem głównym, związana z odczytem i rozliczeniem: 3,57 zł/netto
 • dodatkowa opłata za dojazd do klienta: 2,50 zł/netto/km
 • ustala się dwustronne plombowanie wodomierza
 
 
 
Cennik usług wykonywanych przez Zakład Sieci Wod –Kan: 
 1. Roboczogodzina pracownika fizycznego w Zakładzie Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnym: 38,00 zł/netto/h
 2. Opłata dotycząca konsultacji i porad technicznych pracownika fizycznego w Zakładzie Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnym: 29,00 zł/netto
 3. Zryczałtowany koszt wyłączenia sieci rozdzielczej: 745,00 zł/netto
 4. Zryczałtowany koszt wyłączenia magistrali: 1961,00 zł/netto
 5. Zryczałtowany koszt trwałego odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego: 3408,00 zł/netto
 
 
 
 
Cennik usług w związku z pobieraniem opłat za usługi związane z uzgodnieniami dokumentacji technicznej:
 
 1. Opłata za uzgodnienie projektu sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej:
 • stała naliczana do pierwszych 100 m uzgadnianej sieci: 150 zł/netto/szt.
 • za każde kolejne rozpoczęte 100 m sieci objętej opracowaniem: 60 zł/netto/100 m.
Opłaty naliczane są osobno dla każdego rodzaju sieci składanej do uzgodnienia w ramach jednego opracowania. Opłaty powyższe dotyczą wyłącznie odcinków sieci.
 1. Opłata za wydawanie pisemnych uzgodnień i opinii do projektów pozostałych sieci i obiektów składanych do uzgodnienia:
 • stała naliczana do pojedynczego obiektu lub do pierwszych 100 m odcinka przy uzgodnieniach projektów liniowych: 150 zł/netto/szt.
 • za każde kolejne rozpoczęte 100 m odcinka objętego opracowaniem przy uzgodnieniach projektów liniowych: 60 zł/netto/100 m.
Opłaty powyższe naliczane są między innymi do projektów: wstępnych tras sieci i przyłączy składanych poza uzgodnieniami ZKUPSUT Starostwa Powiatowego, zagospodarowania działek (lokalizacji budynków, ogrodzeń, placów, itp.), drogowych (ulic, wjazdów, parkingów, mostów, itp.), regulacji rzek i potoków, kanałów i rowów melioracyjnych.
 1.  W przypadku konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień wynikających z wprowadzenia przez projektanta poprawek lub zmian w przedłożonym do uzgodnienia projekcie wynikających z pomyłek lub błędów w projektowaniu oraz w przypadku dokonania poprawek lub zmian w już uzgodnionym projekcie, wysokość opłaty ustala się stosownie do zakresu ponownie składanego do uzgodnienia opracowania z zastosowaniem zasad zawartych w punktach 1-2.
 
 
 
Cennik Usług wykonywanych przez Dział Kontroli na sieci wod-kan:
 
 1. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za pobieranie próbek ścieków: 80,00 zł/netto
 2. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za pobieranie próbek ścieków: 110,00 zł/netto
 3. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za pobieranie próbek ścieków za pomocą SAMPLERA: 91,00 zł/netto
 4. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za pobieranie próbek ścieków za pomocą SAMPLERA: 121,00 zł/ netto
 5. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za zadymianie kanalizacji: 86,00 zł/netto
 6. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za zadymianie kanalizacji: 116,00 zł/netto
 7. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za zaczopowanie i rozczopowanie kanału: 100,00 zł/netto
 8. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za zaczopowanie i rozczopowanie kanału: 130,00 zł/netto
 9. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z kontrolą instalacji wodociągowej: 74,00 zł/netto
 10. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z kontrolą instalacji wodociągowej: 104,00 zł/netto
 11. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Miasta Nowego Sącza i Starego Sącza za czynności związane z kontrolą instalacji kanalizacyjnej: 86,00 zł/netto
 12. Zryczałtowana opłata wraz z dojazdem na terenie Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka, Gminy Stary Sącz oraz Gminy Korzenna za czynności związane z kontrolą instalacji kanalizacyjnej: 116,00 zł/netto

 
Cennik opłat w Laboratorium Spółki „Sądeckie Wodociągi”:

 
Nazwa analizy Cena zł/netto
   
1. analiza bakteriologiczna
ogólna liczba bakterii w 22 C po 72 h 19,80
ogólna liczba bakterii w 37 C po 48 h 19,80
liczba bakterii grupy coli  39,60
Escherichia coli   39,60
paciorkowce fekalne ( enterokoki ) 26,40
beztlenowce redukujące siarczyny - clostridia 66,00
2. analiza fizykochemiczna
amoniak  26,40
azot amonowy 52,80
azot azotanowy 33,00
azot azotynowy 33,00
azot Kjedahla 66,00
azot ogólny 132,00
barwa     13,20
BZT 5  bez rozcieńczeń   52,80
BZT 5 z rozcieńczeniami   99,00
CHZT    99,00
chlor wolny    13,20
chlorki    13,20
detergenty anionowe    99,00
detergenty niejonowe    99,00
ekstrakt eterowy    99,00
fosforany       39,60
fosfor ogólny      66,00
glin    92,40
indeks fenolowy    99,00
indeks nadmanganianowy ( utlenialność)    52,80
kwasowość    26,40
magnez    26,40
metale /AAS każdy metal/    92,40
mętność    13,20
odczyn pH       13,20
przewodność    13,20
siarczany      39,60
substancje rozpuszczone  39,60
sucha pozostałość       39,60
temperatura   13,20
tlen rozpuszczony   13,20
twardość    26,40
wapń    19,80
zapach    13,20
zasadowość    19,80
zawiesina    66,00
zawiesina łatwoopadająca  52,80
zawartość związków organicznych  19,80
żelazo ogólne    39,60
3. pobieranie próbek
badania bakteriologiczne/fizykochemiczne    36,30
dojazd do klienta (zł/km)   1,10
 
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 18.01.2021 r., wystąpi przerwa w dostawie wody od godz. 13:30 dla odbiorców zlokalizowanych przy ul. Lwowskiej od nr 175 do nr 217, ul. Tęczowej, ul. Brenerów, ul. Stobieckich  w Nowym Sączu.
Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godzina 18:00. Za utrudnienia przepraszamy.
 
Facebook
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies".
Akceptuję