Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Rozliczenia

ROZLICZENIA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
Rozliczenia za ilość pobranej wody dokonuje się zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (rozdział 5 Art. 27) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwiedzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (§16).
Spółka Sądeckie Wodociągi prowadzi rozliczenie za ilość pobranej wody w metrach sześciennych. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ustala się jako iloczyny cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Odbiorcom, którzy mają zapewnioną możliwość korzystania z urządzeń wodociągowych, naliczana jest opłata stała abonamentowa (miesięczna).

ROZLICZENIA ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Rozliczenia za ilość odprowadzonych ścieków dokonuje sie zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (rozdział 5 Art. 27) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwiedzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (§16).
Spółka Sądeckie Wodociągi prowadzi rozliczenie za ilość odprowadzonych ścieków w metrach sześciennych. Należnoci za zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Odbiorcom, którzy mają zapewnioną możliwość korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, naliczana jest opłata stała abonamentowa (miesięczna).

 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook