Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Umowa

Zawarcie umowy:
Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Klient może zawrzeć w Biurze Obsługi Klienta, ul. Wincentego Pola 22 pok. nr 3, w godzinach od 7.00 do  15.00 tel. (18) 414-12-15.
Umowy zawierane są z właścicielami, zarządcami nieruchomości, osobami korzystającymi z nieruchomości, w przypadku budynku wielolokalowego z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych po spełnieniu warunków technicznych określonych przez Spółkę.

Informacja na temat dokumentów wymaganych do zawarcia/zmiany umowy w przypadku firm, instytucji, osób prowadzących działalność gospodarczą

Wzór wniosku o umowę - pobierz

 

Informacja na temat dokumentów wymaganych do zawarcia/zmiany umowy w przypadku osób fizycznych  nieprowadzących działalności gospodarczej


Wypowiedzenie umowy:

Osoba, z którą Spółka zawarła umowę o zaopatrzenie w wodę i / lub odprowadzanie ścieków, wypowiada umowę poprzez złożenie pisemnego wniosku  (wzór wniosku)Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 3). Osoba wypowiadająca umowę winna wskazać nowego właściciela nieruchomości, z którym zawarta zostanie nowa umowa o świadczenie usług. W przypadku przepisania umowy, należy dysponować protokołem zdawczo–odbiorczym, zawierającym numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisy stron.

 

Zmiana danych osobowych i kontaktowych:
Wszelkie zmiany danych osobowych, kontaktowych oraz dotyczących rozliczenia należy zgłaszać w formie pisemnejBiurze Obsługi Klienta (pok. nr 3). W tym celu Klient wypełnia Kartę informacyjną Załącznik nr 1 do umowy –  pobierz na stronie www.swns.pl . W szczególnych przypadkach można takowe oświadczenie przesłać pocztą na adres: Spółka Sądeckie Wodociągi Dział Sprzedaży ul. Wincentego Pola 22 Nowy Sącz. Karta informacyjna winna być wypełniona i podpisana przez osobę, z którą zawarta została umowa o świadczenie usług dostarczania wody i / lub odprowadzania ścieków.

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook