Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Reklamacje

  • Procedura postępowania w przypadku reklamacji odbiorcy.

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług. Reklamację wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej (biuro@swns.pl). Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.
Kryteria i standardy dotyczące poziomu obsługi Klienta zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza z 16.10.2018r. Rozdział IX. oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Sącz z 17.10.2018r. Rozdział 9.

Wszelkie reklamacje są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 3 lub w formie pisemnej – przesłane pocztą lub osobiście złożone na Dziennik podawczy (mieszczący się na parterze budynku pok. nr 3a).

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook