Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Reklamacje

Procedura postępowania w przypadku reklamacji odbiorcy.

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług. Reklamację wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@swns.pl. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Kryteria i standardy dotyczące poziomu obsługi Klienta zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza z 16.10.2018r. Rozdział IX. oraz Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stary Sącz z 17.10.2018r. Rozdział 9.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (§ 17)
"§17. 4. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje jej zapłaty.
§17. 5. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług, zwraca sie ją w teminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie."

 

 Wszelkie reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej (przesłane pocztą) lub osobiście złożone na Dziennik podawczy
 (mieszczący się na parterze budynku pok. nr 3a).


 

Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook