Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Ekspertyza Wodomierza

W przypadku gdy klient ma wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza to przysługuje mu prawo do wykonania ekspertyzy wodomierza (sprawdzenia prawidłowości wskazań przez niezależny Urząd Miar i Wag), w tym celu należy złożyć pisemy wniosek - wniosek o dokonanie ekspertyzy wodomierza - pobierz

Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza można przesłać:
  • mailowo na adres e-mail: biuro@swns.pl
  • za pośrednictwem e-BOK: https://ebok.swns.pl
  • osobiście lub listownie na adres: Sądeckie Wodociągi Sp.zo.o. ul.Wincentego Pola 22; 33-300 Nowy Sącz lub na Dziennik Podawczy (pokój nr 3a)

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w spr. określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (§18).
"§18. 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
§18. 3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia."Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook