Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Przyłącz wod-kan

  • Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
LP CZYNNOŚĆ DOKUMENTY ODPOWIEDŹ ODPOWIEDZIALNY
1 Wystąpienie inwestora wydanie warunków technicznych przyłącza wod.-kan. - wniosek o wydanie warunków powinien zawierać:
  • oznaczenie wnioskodawcy,
  • określenie: rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych; rodzaju i ilości, oraz jakości odprowadzanych ścieków w przypadku przemysłowych Odbiorców; przeznaczenia wody,
  • informacje określające charakterystykę techniczną obiektu a w szczególności: powierzchnię użytkową i rodzaj lokali w budynkach zasilanych w wodę i odprowadzających ścieki
- kopia aktualnej mapy zasadniczej
wydanie warunków w terminie 14 dni Dział Uzgodnień
2 Złożenie przez inwestora projektu do uzgodnienia - opis
- mapa sytuacyjna, określająca usytuowanie niruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
- profile - warunki podłączenia
- protokół ZUDP
- wykaz właścicieli (inwestorów) z adresami
wydanie uzgodnienia w terminie 14 dni Dział Uzgodnień
3 Przekazanie przez Dział Uzgodnień danych z uzgodnionych projektów do Działu Sprzedaży i Zakładu Sieci - nazwisko i imię inwestora
- adres zamieszkania
- adres budowy (ulica, nr budynku, nr działki)
- numer i rodzaj uzgodnionego projektu (woda, kanał)
  Dział Uzgodnień
4 Inwestor poprzez wykonawcę siedem dni przed wejściem na plac budowy zawiadamia pisemnie Zakład Sieci o rozpoczęciu inwestycji - uzgodniony projekt
- pozwolenie na budowę (nr, data)
  Inwestor
5 Wykonawca przed zasypaniem wykonanego przyłącza wod-kan zgłasza w Zakładzie Sieci do odbioru próbę szczelności przyłącza wody oraz przegląd techniczny kanalizacji sanitarnej     Wykonawca
6 Odbiór próby szczelności i przegląd kanalizacji sanitarnej przez Zakład Sieci - zgłoszenie do Działu Sprzedaży   Zakład Sieci
7 Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę warunkową na okres 3-m-cy - wniosek o zawarcie umowy
- karta informacyjna zał. nr 1 do umowy
- umowa (rodzaj, nr, data)
  Dział Sprzedaży / Biuro Obsługi Klienta
8 Dział Sprzedaży uzgadnia w Zakładzie Sieci i Dziale Kontroli (dotyczy umów przemysłowych) - mapka sytuacyjna z zaznaczonymi studzienkami przykanalikowymi - Zakład Sieci sprawdza i akceptuje Zakład Sieci
9 Dział Kontroli uzgadnia w Laboratorium (dotyczy umów przemysłowych ) - opis i technologia powstawania ścieków - Labolatorium sprawdza i akceptuje Laboratorium
10 Wystawienie protokołu montażu wodomierza przez Dział Sprzedaży / Ewidencja Wodomierzy -protokół   Dział Sprzedaży / Ewidencja wodomierzy
11 Końcowy odbiór przez Zakład Sieci, do którego inwestor przedkłada: - projekt techniczny
- powykonawcza mapa inwentaryzacyjna
- protokoły z przeglądów branżowych oraz MZD
  Zakład Sieci
12 Wystawienie ostatecznego protokołu odbioru przez Zakład Sieci - protokół ostatecznego odbioru końcowego (data odbioru; przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, średnicy, materiałów i długości; rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego; adres nieruchomości)   Zakład Sieci
13 Inwestor w Dziale Sprzedaży podpisuje umowę - umowa stała (rodzaj, nr, data)   Dział Sprzedaży / Biuro Obsługi Klienta
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook