Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Dział Badań I Rozwoju

Dział Badań i Rozwoju Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” został powołany w czerwcu 2017r. i zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki podlega bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Produkcji i Dystrybucji.
Cel powołania Działu Badań i Rozwoju:
Rozwój technologiczny i zarządczy Spółki wspierany jest poprzez partnerstwa z ośrodkami naukowo badawczymi, uczelniami wyższymi oraz współpracę z innymi podmiotami sektora wodociągowego.
 
Wyodrębnienie Działu Badań i Rozwoju w strukturze organizacyjnej Spółki wynika także z przyjętej Uchwałą nr 17/2017 Rady Nadzorczej Spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. z dnia 27 lipca 2017.  Strategią Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi na lata 2017-2021. Działalność naukowo-badawcza Działu BR stanowi w szczególności realizację przyjętego celu strategicznego nr 5 Rozwój nowoczesnych technologii wspierających produkcję  i dystrybucję (w tym programu 5.1.1. Działalność koncepcyjno-badawczo-wdrożeniowa).
 
Działalność badawczo-rozwojowa:
 • budowanie płaszczyzn współpracy w ramach partnerstwa branżowego -nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z uczelniami wyższymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi,
 • powołanie i współpraca z Radą Naukową Działu Badań i Rozwoju,
 • bieżące aplikowanie o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych,
 • realizacja projektów B+R,
 • publikowanie i upowszechnianie wyników badań i osiągnięć w specjalistycznych wydawnictwach naukowych oraz ich prezentacja w czasie konferencji naukowo-technicznych, seminariów i sympozjów, a także promowanie i rozpowszechnianie wiedzy,
 • organizacja bezpłatnych seminariów szkoleniowych we współpracy z PZITS oraz MOIIB,
 • organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura Krytyczna Miast”,
 • pozostałe aktywności badawczo-rozwojowe podejmowane przez Dział Badań i Rozwoju m.in.:
 • pozyskiwanie, gromadzenie i analiza technologicznego stanu eksploatowanych przez Spółkę systemów: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej (gromadzenie i analiza wyników pomiarów i badań oraz formowanie wniosków w tym zakresie, analiza stanu obecnego oraz propozycje i wnioski dotyczące rozwiązań zidentyfikowanych problemów),
 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących nowatorskich technologii oraz bieżąca analiza możliwości ich wykorzystania w działalności Spółce,
 • określanie obszarów potencjalnego zaangażowania Spółki w prace B+R,
 • Zarządzanie Strategią Rozwoju Spółki.
 
Planowane prace badawczo-rozwojowe:
Przedmiot problemów badawczych Działu Badań i Rozwoju:
 • Inżynieria i ochrona środowiska;
 • Gospodarka wodno-ściekowa;
 • Techniki i technologie oczyszczania wód i ścieków;
 • Energetyka, Informatyka, Automatyka i Robotyka w inżynierii środowiska i gospodarce wodno-ściekowej.
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook