Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Aktualna Taryfa

OGŁOSZENIE
Taryfy za wodę i ścieki
 
Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139 z późn. zm.), z uwzględnieniem uchwał dotyczących dopłat do taryf podjętych przez Rady Gmin, Spółka „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o. informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. na terenie objętym działaniem Spółki będą obowiązywać następujące taryfy (ceny):

1. Gospodarstwa domowe
 
Nowy Sącz i Stary Sącz
wyszczególnienie cena netto VAT cena brutto
cena 1 m3 wody 5,23 zł 0,42 zł 5,65 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych 4,09 zł 0,33 zł 4,42 zł
cena 1 m3 ścieków 5,22 zł 0,42 zł 5,64 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacyjnych 5,24 zł 0,42 zł 5,66 zł
 


Korzenna
wyszczególnienie cena netto VAT cena brutto
cena 1 m3 wody 5,23 zł 0,42 zł 5,65 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych 4,09 zł 0,33 zł 4,42 zł
 


Kamionka Wielka
wyszczególnienie cena netto VAT cena brutto
cena 1 m3 ścieków 5,22 zł 0,42 zł 5,64 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacyjnych 5,24 zł 0,42 zł 5,66 zł
 


Nawojowa
wyszczególnienie cena netto VAT cena brutto
cena 1 m3 wody 5,23 zł 0,42 zł 5,65 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych 4,49 zł 0,36 zł 4,85 zł
cena 1 m3 ścieków 5,22 zł 0,42 zł 5,64 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacyjnych 5,24 zł 0,42 zł 5,66 zł
 


Chełmiec
wyszczególnienie cena netto VAT cena brutto
cena 1 m3 wody 6,91 zł 0,55 zł 7,46 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych 4,49 zł 0,36 zł 4,85 zł
cena 1 m3 ścieków 7,69 zł 0,62 zł 8,31 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacyjnych 5,97 zł 0,48 zł 6,45 zł
 
 
 
 


2. Pozostali odbiorcy
 
wyszczególnienie cena netto VAT cena brutto
cena 1 m3 wody 7,04 zł 0,56 zł 7,60 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych 4,49 zł 0,36 zł 4,85 zł
cena 1 m3 ścieków 7,69 zł 0,62 zł 8,31 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacyjnych 5,97 zł 0,48 zł 6,45 zł
 
 

3. Przemysł
 
wyszczególnienie cena netto VAT cena brutto
cena 1 m3 wody 7,10 zł 0,57 zł 7,67 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń wodociągowych 4,49 zł 0,36 zł 4,85 zł
cena 1 m3 ścieków 7,69 zł 0,62 zł 8,31 zł
miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacyjnych 5,97 zł 0,48 zł 6,45 zł
 
 

4. Stawki opłat abonamentowych – dotyczy rozliczeń poza wodomierzem głównym:
 

wyszczególnienie cena netto VAT cena brutto
stawka opłaty abonamentowej związanej z odczytem
i rozliczeniem
6,02 zł 0,48 zł 6,50 zł
stawka opłaty abonamentowej związanej z rozliczeniem 4,24 zł 0,34 zł 4,58 zł
 
 

5. Inne stawki określone w taryfie
 
wyszczególnienie zł netto
stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
(stawka podatku VAT 8%)
0,005
stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
(wynikająca z przeprowadzenia prób technicznych)
(stawka podatku VAT 23%)
49,00
 
 

6. Sposób wyliczenia faktury VAT
 
  1. ilość m3 wody i/lub ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto,
  2. liczba miesięcy objętych fakturą (w których obowiązuje opłata abonamentowa) mnoży się przez stawkę opłaty abonamentowej dotyczącej korzystania z urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych,
  3. suma wartości z pozycji „a” i „b” stanowi wartość sprzedaży netto,
  4. od wartości sprzedaży netto oblicza się kwotę podatku VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie 8%),
  5. do wartości sprzedaży netto dodaje się kwotę podatku VAT i uzyskuje się wartość sprzedaży brutto
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Newsletter