Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Wysokość cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfa obowiązuje od 28 maja 2018r.

Taryfa-pobierz
Decyzja Wód Polsich o zatwierdzeniu taryf na 3 lata 2 (2018-2021)

Na podstawie Decyzji nr KR.RET.070.254.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na terenie objętym działaniem Spółki Sądeckie Wodociągi będą obowiązywać następujące taryfy (ceny):
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Grupa 1
gospodarstwa domowe
(woda przeznaczona do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe)
 
cena w zł za 1 m3
dostarczanej wody
7,09 7,26 7,44
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
4,49 4,49 4,49
2 Grupa 2
pozostali odbiorcy
(Woda przeznaczona na inne cele, nie wymienione w grupie 1 i 3, oraz w zakresie dostaw wody na cele określone w art. 22 ustawy, tj. woda dostarczana do zdrojów publicznych , do zraszania publicznych terenów zielonych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe)
cena w zł za 1 m3
dostarczanej wody
7,14 7,31 7,49
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
4,49 4,49 4,49
3 Grupa 3
przemysł
(woda przeznaczona na potrzeby produkcji, której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania)
cena w zł za 1 m3
dostarczanej wody
7,22 7,39 7,57
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
4,49 4,49 4,49
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Grupa 1
gospodarstwa domowe (odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków)
cena w zł za 1 m3
odprowadzanych ścieków
7,87 8,05 8,26
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
5,97 5,97 5,97
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
(ryczałt)
5,58 5,58 5,58
2 Grupa 2
pozostali odbiorcy
(odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków)
cena w zł za 1 m3
odprowadzanych ścieków
7,87 8,05 8,26
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
5,97 5,97 5,97
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
(ryczałt)
5,58 5,58 5,58
3 Grupa 3
przemysł
(odbiorcy odprowadzający wszystkie rodzaje ścieków)
cena w zł za 1 m3
odprowadzanych ścieków
7,87 8,05 8,26
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
5,97 5,97 5,97
opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy(miesięczna)
(ryczałt)
5,58 5,58 5,58
Stawka opłaty za przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźmika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
Stawka netto opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych [zł] (stawka VAT 8%) 0,06 0,06 0,06

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook