Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Nowy Sącz, dnia 20 kwietnia 2016r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)   
 „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22,
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Wykonanie oraz dostawa zdrojów wody pitnej
dla celów promocyjnych – część II”

Nr referencyjny: RZ/54/2016

 Nowy Sącz, dnia 2 lutego 2016r.


Zgodnie z Procedurą udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE oraz przepisami Kodeksu Cywilnego
  „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22,
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Gaboń w gminie Stary Sącz


Numer referencyjny zamówienia: RZ/14/2016
 

Nowy Sącz, dnia 05 stycznia 2016r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)   
 „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22,
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Wykonanie oraz dostawa zdrojów wody pitnej
dla celów promocyjnych – część II”

Nr referencyjny: NZ/130/2015
 

Nowy Sącz, dnia 23 grudnia 2015 r.
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)   „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych
dla Projektu pn. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz i Stary Sącz"
- część IV"


Nr referencyjny: NZ/121/2015

Nowy Sącz, dnia 16 września 2015 r.
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)   „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wincentego Pola 22, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Wykonanie oraz dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych
dla Projektu pn. "Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz i Stary Sącz"
- część III"


Nr referencyjny: NZ/86/2015

  
[0] 5  10

Newsletter