Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Czwartek, 23 Luty, 2017

Największy projekt wodno-ściekowy w Małopolsce doceniony i nagrodzony!

Sądeckie Wodociągi otrzymały Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® 2016 w kategorii ekologia. Przedsiębiorstwo zostało wyróżnione za największy projekt wodno-ściekowy w Małopolsce pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”.
Ostatnie lata były dla Sądeckich Wodociągów czasem wielkich zmian, o wręcz historycznym znaczeniu dla regionu. Nagroda jest dobrym podsumowaniem dla zakończonych działań związanych z realizacją unijnego projektu – mówi Janusz Adamek, prezes Spółki Sądeckie Wodociągi.

Inwestycja warta ponad 300 mln zł była prowadzona na terenie Nowego Sącza oraz gmin: Stary Sącz, Nawojowa i Kamionka Wielka. W ramach prowadzonych prac dostęp do czystej i bezpiecznej wody zyskało ponad osiem tysięcy mieszkańców Sądecczyzny. Ponad 21 tysięcy nowych klientów Spółki zaczęło korzystać ze zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Śmiało można powiedzieć, że projekt współfinansowany ze środków unijnych stanowił  swoisty „skok cywilizacyjny”, ze skali którego dziś mieszkańcy chyba nie do końca zdają sobie sprawę. Przyspieszył on znacznie rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na naszym terenie. Gdybyśmy chcieli wykonać inwestycję o tak wielkim zakresie z własnych środków, realizacja takiego zadania zajęłaby Spółce około 80 lat – zaznacza Krzysztof Głuc, wiceprezes Spółki oraz Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju. – Bez fałszywej skromności można powiedzieć, że jest to inwestycja stulecia w tej sferze usług komunalnych. A porównać ją można do przedsięwzięć realizowanych przez burmistrza Barbackiego z początków XX wieku, czyli między innymi budowy sieci, zbiornika w Roszkowicach oraz stacji pomp w Świniarsku.

Zobacz także wywiad w serwisie Gazety Prawnej: http://serwisy.gazetaprawna.pl/jakosc-roku/artykuly/1015679,szlakiem-nowosadeckich-sukcesow.html

 
 

Certyfikat JAKOŚĆ ROKU® przyznawany jest przez Fundację Qualitas, która od 12 lat zajmuje się wspieraniem idei jakości oraz dobrych praktyk biznesowych. Podstawą otrzymania wyróżnienia jest ankieta weryfikacyjna oraz audyt przeprowadzony w przedsiębiorstwie. Możliwość posługiwania się tym prestiżowym dyplomem otrzymują firmy, organizacje, instytucje naukowo-badawcze, których produkty, usługi czy rozwiązania charakteryzuje wysoka jakość. W skład kapituły przedsięwzięcia wchodzą m.in.:

• prof. dr hab. inż. Maciej Urbaniak – kierownik Katedry Logistyki oraz Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
• dr hab. inż. Marek Roszak – prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej,
• dr inż. Wojciech Henrykowski – Europejski auditor EOQ w zakresie systemów: jakości, środowiskowego i BHP. Autor blisko 150 publikacji z dziedziny jakości, zarządzania w oparciu o kryterium jakości, akredytacji i certyfikacji oraz szeregu wygłoszonych referatów na konferencjach, sympozjach i wykładach.

Spółka odbierze wyróżnienie podczas III Europejskiego Kongresu Jakości, który odbędzie się pod koniec marca w Katowicach. Główną część wydarzenia stanowić będą panele tematyczne i dyskusje. Wystąpią przedstawiciele m.in. Grupy Atlas, European Organization for Quality, a także Sądeckich Wodociągów. Prezesi sądeckiego przedsiębiorstwa wezmą udział w panelu EKO pn.: „Różne sposoby pojmowania ekologii. Jak słowa zamienić w działania”.

Warto wiedzieć:

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” realizowany był w latach 2010-2016. Jego wartość to 338 mln zł. Zakres to:

•             Budowa 184 km kanalizacji i 72 km wodociągu,
•             Modernizacja 10 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
•             Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starym Sączu,
•             Odbudowa 55 km nawierzchni asfaltowej.
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook