Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Poniedziałek, 02 Wrzesień, 2019

Cała prawda o cenie wody i ścieków w Nowym Sączu!

Sądeckie Wodociągi nie podnoszą ceny za wodę i ścieki, to władze miejskie odebrały mieszkańcom Nowego Sącza dopłaty do ceny wody, obciążając ich w konsekwencji wyższymi kosztami – tak w największym skrócie wygląda prawda o opłatach ponoszonych przez mieszkańców Nowego Sącza. W związku z podawanymi przez władze Nowego Sącza do publicznej wiadomości nieprawdziwymi lub nieścisłymi informacjami dotyczącymi ceny za dostawę wody i odbiór ścieków, przedstawiamy rzetelną, opartą na faktach i dokumentach informację w tej sprawie.
1. Mieszkańcy Nowego Sącza do tej pory płacili z własnej kieszeni około 70 procent faktycznej ceny taryfowej za wodę i ścieki. Pozostałą część pokrywały dopłaty z budżetu miasta. Na wniosek Prezydenta Nowego Sącza 2 sierpnia 2019 roku Rada Miasta Nowego Sącza odebrała Państwu dopłaty do ceny wody i ścieków. W konsekwencji od 1 września 2019 roku mieszkańcy Nowego Sącza będą płacić 100 procent ceny wody. Mniejsze koszty ponosić będą natomiast mieszkańcy gmin: Korzenna, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, ponieważ władze samorządowe tych gmin nadal dopłacają mieszkańcom do ceny taryfowej.

2. Ustalony przez Sądeckie Wodociągi, na podstawie obiektywnych wskaźników finansowych, koszt metra sześciennego wody i ścieków zatwierdziło w maju 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – państwowy regulator, który gwarantuje racjonalność przyjętej stawki i chroni interesy konsumentów. W przypadku indywidualnych gospodarstw domowych koszt ten ustalono na 16,53 zł łącznie za metr sześcienny wody i ścieków, a stawka ta obowiązuje na okres od maja 2018 roku do maja 2021 roku. Nie ma zatem mowy o podwyżce ceny wody dokonywanej przez Sądeckie Wodociągi.

3. Cena taryfowa, jaką za metr sześcienny wody i ścieków płacą z własnej kieszeni mieszkańcy Nowego Sącza, może być niższa od zaakceptowanej przez Wody Polskie jedynie wtedy, gdy Rada Miasta Nowego Sącza postanowi dopłacić do stawki zaakceptowanej przez Wody Polskie. Dopłaty dla mieszkańców są przekazywane bezpośrednio spółce Sądeckie Wodociągi, która o kwotę dopłaty pomniejsza obowiązującą dla klientów cenę taryfową.

4. Spółka Sądeckie Wodociągi nie może obniżyć zatwierdzonej taryfy, ponieważ nie zachodzą żadne określone ustawą okoliczności, które by na to pozwalały. Wbrew informacjom podawanym przez Prezydenta Nowego Sącza spółka Sądeckie Wodociągi nie może też dopłacać mieszkańcom do ceny wody i ścieków z własnego budżetu, ponieważ byłoby to złamanie prawa. Wyraźnie mówi o tym ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 24 ust. 6).

5. Kolportowana informacja o zyskach spółki Sądeckie Wodociągi jest daleko idącym uproszczeniem. Faktycznie jest to jedynie zysk księgowy, a nie pieniądze na koncie spółki do wykorzystania na dowolny cel. Mając obecnie 115 milionów złotych kredytów spółka ewentualny zysk przeznacza na ich spłatę. Zgodnie z umową kredytową Spółka musi posiadać środki w określonej wysokości, które są zabezpieczeniem spłaty zobowiązań. Na podobnej zasadzie każdy kredytobiorca musi dysponować pieniędzmi na spłatę kredytu.

6. Każda inna decyzja niż przeznaczenie zysku na spłatę zadłużenia spółki groziłaby destabilizacją finansów spółki. Spółka Sądeckie Wodociągi w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw wody i odbioru ścieków oraz stabilność cen taryfowych – na takie ryzyko pozwolić sobie nie może.

7. Porównywanie przez władze miasta cen obowiązujących w Tarnowie i w Nowym Sączu może mieć wyłącznie cel propagandowy. Merytorycznie nie ma to żadnego sensu, ponieważ tarnowska spółka sprzedaje ponad dwa razy więcej wody i odbiera ponad dwa razy więcej ścieków przy podobnej liczbie klientów. Przy porównywalnej skali odbiorców usług, ceny w Nowym Sączu byłyby podobne.

8. Wbrew deklaracjom władz Nowego Sącza – dla wysokości ceny nie ma żadnego znaczenia, czy Nowy Sącz ma 100 procent udziałów w spółce czy poniżej 50 procent. O cenie decydują obiektywne parametry ekonomiczne, a nie struktura własnościowa spółki. Gdyby miasto miało większościowe udziały to koszty utrzymania sieci, realizacji inwestycji, energii itp. nie uległyby przecież zmianie.
 
 
Załączniki:

Oświadczenie Zarządu Spółki
Odpowiedź Zarządu Spółki na pismo Prezydenta Nowego Sącza
Oświadczenie Wspólników Spółki
Oświadczenie Rady Nadzorczej

Decyzja Wód Polskich o zatwierdzeniu ceny na 3 lata
Opinia Prawna

 
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook