Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Środa, 11 Grudzień, 2019

Bez huśtawek cenowych za wodę i ścieki - taryfa ma charakter sztywny

Taryfa za wodę i ścieki zaakceptowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma charakter sztywny. Oznacza to, że Sądeckie Wodociągi nie mogą jej zmieniać w dowolny sposób, nawet na wniosek swoich Wspólników. Dodatkowo taryfa ustalana jest na trzy lata, co chroni Klientów przez częstymi jej zmianami oraz daje komfort stabilności.
Jednoznaczne stanowisko w tej sprawie wyraziły Wody Polskie – państwowa instytucja, która chroni interesy konsumentów, nie dopuszczając, by taryfy za wodę i ścieki były wyższe niż to konieczne.

Krótką, treściwą odpowiedź w tej sprawie Sądeckie Wodociągi otrzymały na swoją prośbę w związku z publicznymi wypowiedziami Prezydenta Nowego Sącza, który sugerował, jakoby spółka mogły obniżyć ustaloną i zatwierdzoną na trzy lata taryfę.

Odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Prezydent Nowego Sącza jest w błędzie. „(…) W świetle obowiązujących przepisów przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie jest upoważnione do stosowania w rozliczeniu z odbiorcami cen niższych niż określone w zatwierdzonej taryfie” – czytamy w piśmie podpisanym przez Małgorzatę Owsiany, zastępcę dyrektoraw Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.   

Pogląd o sztywnym charakterze taryfy za wodę i ścieki prezentuje ponadto Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Identyczną wykładnię przedstawił także, poproszony o stanowisko w tej sprawie, prof. Piotr Zapadka, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji i Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej szczegółowe uzasadnienie, co do sztywnego charakteru taryfy za wodę i ścieki, przygotował radca prawny dr Jacek Kołacz, który na tę okoliczność przywołał m.in. przykłady orzecznictwa sądów w tej sprawie. Interpretacje te zbieżne są z wyrokami, które w podobnych sprawach wydały: Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, a także Sąd Najwyższy.

Wszystkie opinie dotyczące tej kwestii zaprezentowano Wspólnikom spółki Sądeckie Wodociągi. Większość Wspólników uznała, że wykładnia przemawiająca na rzecz sztywnego charakteru taryfy jest wiążąca w odróżnieniu do ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Prezydenta Nowego Sącza, która cenę taryfową traktuje jako cenę maksymalną.  
 
Załączniki:
Opinia Wody Polskie
Stanowisko Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
Opinia prawna prof. Piotr Zapadka
Opinia prawna dr Jacek Kołacz                                                      
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook