Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe
Nieprawdziwą informację o cenie wody w Sądeckich Wodociągach i rzekomym… skandalu w spółce rozpowszechnia w wyborczej publikacji Jakub Bocheński, kandydat KW Lewica w wyborach do Sejmu. – To wprowadzanie opinii publicznej w błąd i narażenie spółki oraz jej pracowników na zniesławienie. Zażądaliśmy sprostowania, a w razie odmowy rozważymy oddanie sprawy do sądu – mówi Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów.
Pismo wyjaśniające powody, dla których w Tarnowie cena taryfowa za wodę i ścieki jest niższa niż w Nowym Sączu, przesłał Zarząd Sądeckich Wodociągów do Prezydenta Nowego Sącza. Dlaczego? Prezydent Ludomir Handzel w swoich publicznych wypowiedziach pomija najistotniejszy dla ceny parametr, jakim jest ilość sprzedawanej wody i odbieranych ścieków.
W związku z decyzją władz miasta o odebraniu mieszkańcom Nowego Sącza dopłat do ceny taryfowej wody i ścieków, Sądeckie Wodociągi dokonały odczytu wodomierzy w Nowym Sączu według ich stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. Do tego dnia obowiązywały dopłaty z Urzędu Miasta. Za usługi świadczone od 1 września 2019 r. będą wystawiane faktury bez dopłat.
Sądeckie Wodociągi nie podnoszą ceny za wodę i ścieki, to władze miejskie odebrały mieszkańcom Nowego Sącza dopłaty do ceny wody, obciążając ich w konsekwencji wyższymi kosztami – tak w największym skrócie wygląda prawda o opłatach ponoszonych przez mieszkańców Nowego Sącza. W związku z podawanymi przez władze Nowego Sącza do publicznej wiadomości nieprawdziwymi lub nieścisłymi informacjami dotyczącymi ceny za dostawę wody i odbiór ścieków, przedstawiamy rzetelną, opartą na faktach i dokumentach informację w tej sprawie.
  
[0] 6  12  18  24 ...

Awarie i remonty

.
Facebook