Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

 
Lp Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
miary
Wodociąg publiczny
Nowy Sącz
Data poboru: 15.01.2018
Wodociąg publiczny
Stary Sącz
Data poboru: 16.01.2018
Obowiązująca
Norma
1 zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
2 barwa mg Pt/l < 5 < 5 15
3 mętność NTU 0.25 0.12 1
4 odczyn pH 7.4 7.6 6,5 - 9,5
5 przewodność uS/cm 605 397 2500
6 utlenialność mg O2/l 0.5 0.5 5
7 twardość ogólna mg CaCO3/l 334 191 60-500
8 chlorki mg/l 15 13 250
9 siarczany mg/l 34.5 17.5 250
10 fosforany mg/l 0.010 nw 5
11 chlor wolny mg Cl2/l 0.22 0.30 0,3
12 amoniak mg/l 0.02 0.06 0,5
13 azotany mg/l 19.15 9.27 50
14 żelazo mg/l 0.028 0.001 0,2
15 magnez mg/l 25.2 11.4 125
16 chrom mg/l nw nw 0,05
17 nikiel mg/l nw nw 0,02
18 mangan mg/l 0.0013 nw 0,05
19 kadm mg/l nw nw 0,005
20 ołów mg/l nw nw 0,025
21 miedź mg/l nw nw 2,0
22 sód mg/l 12.5876 11.2025 200
Ogólna liczba bakterii w 36oC
w 1 ml wody po 48 h
0 1 50
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody 0 0 0
Escherichia coli w 100 ml 0 0 0
Beztlenowce redukujące siarczyny (clostridia) 0 0 0
Enterokoki (paciorkowce fekalne) w 100 ml 0 0 0
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229.

Newsletter