Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

 
Lp Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
miary
Wodociąg publiczny
Nowy Sącz
Data poboru: 05.06.2018
Wodociąg publiczny
Stary Sącz
Data poboru: 06.06.2018
Obowiązująca
Norma
1 zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
2 barwa mg Pt/l < 5 < 5 15
3 mętność NTU 0.15 0.13 1
4 odczyn pH 7.5 7.7 6,5 - 9,5
5 przewodność uS/cm 573 377 2500
6 utlenialność mg O2/l 0.2 0.5 5
7 twardość ogólna mg CaCO3/l 280 173 60-500
8 chlorki mg/l 16 16 250
9 siarczany mg/l 25.9 21.4 250
10 fosforany mg/l nw nw 5
11 chlor wolny mg Cl2/l 0.22 0.30 0,3
12 amoniak mg/l nw 0.04 0,5
13 azotany mg/l 15.19 7.40 50
14 żelazo mg/l 0.008 0.007 0,2
15 magnez mg/l 14.2 13.6 125
16 chrom mg/l 0.0035 nw 0,05
17 nikiel mg/l nw nw 0,02
18 mangan mg/l 0.0038 nw 0,05
19 kadm mg/l nw nw 0,005
20 ołów mg/l nw nw 0,025
21 miedź mg/l 0.0025 nw 2,0
22 sód mg/l 12.0738 11.5784 200
Ogólna liczba bakterii w 36oC
po 48 h
jtk/1ml 0 0 50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
Clostridium Perfringens jtk/100ml 0 0 0
Enterokoki (paciorkowce fekalne) jtk/100ml 0 0 0
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229.

Unijne środki