Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

 
Lp Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
miary
Wodociąg publiczny
Nowy Sącz
Data poboru: 07.01.2019
Wodociąg publiczny
Stary Sącz
Data poboru: 08.01.2019
Obowiązująca
Norma
1 zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
2 barwa mg Pt/l < 5 < 5 15
3 mętność NTU 0.14 0.07 1
4 odczyn pH 7.4 7.7 6,5 - 9,5
5 przewodność uS/cm 617 383 2500
6 utlenialność mg O2/l 0.2 nw 5
7 twardość ogólna mg CaCO3/l 310 177 60-500
8 chlorki mg/l 18 14 250
9 siarczany mg/l 35.8 19.8 250
10 fosforany mg/l nw nw 5
11 chlor wolny mg Cl2/l 0.25 0.24 0,3
12 amoniak mg/l 0.03 nw 0,5
13 azotany mg/l 17.11 6.58 50
14 żelazo mg/l 0.005 0.013 0,2
15 magnez mg/l 17.9 9.9 125
16 chrom mg/l nw nw 0,05
17 nikiel mg/l nw nw 0,02
18 mangan mg/l nw nw 0,05
19 kadm mg/l nw nw 0,005
20 ołów mg/l nw nw 0,025
21 miedź mg/l nw nw 2,0
22 sód mg/l 10.9061 9.7637 200
Ogólna liczba bakterii w 36oC
po 48 h
jtk/1ml 0 1 50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
Clostridium Perfringens jtk/100ml 0 0 0
Enterokoki (paciorkowce fekalne) jtk/100ml 0 0 0
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229.

Awarie i remonty

.
Facebook