Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

 
Lp Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
miary
Wodociąg publiczny
Nowy Sącz
Data poboru: 11.09.2017
Wodociąg publiczny
Stary Sącz
Data poboru: 12.09.2017
Obowiązująca
Norma
1 zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
2 barwa mg Pt/l < 5 < 5 15
3 mętność NTU 0.15 0.14 1
4 odczyn pH 7.5 7.5 6,5 - 9,5
5 przewodność uS/cm 482 372 2500
6 utlenialność mg O2/l 0.5 0.5 5
7 twardość ogólna mg CaCO3/l 227 162 60-500
8 chlorki mg/l 13 11 250
9 siarczany mg/l 24.5 21.6 250
10 fosforany mg/l 0.009 nw 5
11 chlor wolny mg Cl2/l 0.28 0.30 0,3
12 amoniak mg/l 0.03 0.01 0,5
13 azotany mg/l 11.95 7.00 50
14 żelazo mg/l nw 0.012 0,2
15 magnez mg/l 12.1 8.0 125
16 chrom mg/l nw nw 0,05
17 nikiel mg/l 0.0001 nw 0,02
18 mangan mg/l 0.0014 nw 0,05
19 kadm mg/l nw nw 0,005
20 ołów mg/l nw nw 0,025
21 miedź mg/l 0.0015 0.0006 2,0
22 sód mg/l 10.7291 8.9692 200
Ogólna liczba bakterii w 36oC
w 1 ml wody po 48 h
0 0 50
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody 0 0 0
Escherichia coli w 100 ml 0 0 0
Beztlenowce redukujące siarczyny (clostridia) 0 0 0
Enterokoki (paciorkowce fekalne) w 100 ml 0 0 0
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229.

Newsletter