Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

 
Lp Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
miary
Wodociąg publiczny
Nowy Sącz
Data poboru: 01.10.2018
Wodociąg publiczny
Stary Sącz
Data poboru: 02.10.2018
Obowiązująca
Norma
1 zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
2 barwa mg Pt/l < 5 < 5 15
3 mętność NTU 0.14 0.10 1
4 odczyn pH 7.5 7.7 6,5 - 9,5
5 przewodność uS/cm 496 379 2500
6 utlenialność mg O2/l 0.5 0.5 5
7 twardość ogólna mg CaCO3/l 241 171 60-500
8 chlorki mg/l 14 11 250
9 siarczany mg/l 25.0 20.9 250
10 fosforany mg/l nw 0.008 5
11 chlor wolny mg Cl2/l 0.22 0.29 0,3
12 amoniak mg/l nw 0.01 0,5
13 azotany mg/l 12.77 7.13 50
14 żelazo mg/l 0.009 0.004 0,2
15 magnez mg/l 12.6 8.5 125
16 chrom mg/l nw nw 0,05
17 nikiel mg/l nw nw 0,02
18 mangan mg/l 0.0007 nw 0,05
19 kadm mg/l nw nw 0,005
20 ołów mg/l nw nw 0,025
21 miedź mg/l 0.0006 nw 2,0
22 sód mg/l 9.9764 8.7712 200
Ogólna liczba bakterii w 36oC
po 48 h
jtk/1ml 0 0 50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
Clostridium Perfringens jtk/100ml 0 0 0
Enterokoki (paciorkowce fekalne) jtk/100ml 0 0 0
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229.

Unijne środki

Awarie i remonty

.
Facebook