Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

 
Lp Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
miary
Wodociąg publiczny
Nowy Sącz
Data poboru: 19.03.2018
Wodociąg publiczny
Stary Sącz
Data poboru: 20.03.2018
Obowiązująca
Norma
1 zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
2 barwa mg Pt/l < 5 < 5 15
3 mętność NTU 0.18 0.11 1
4 odczyn pH 7.5 7.7 6,5 - 9,5
5 przewodność uS/cm 571 393 2500
6 utlenialność mg O2/l 0.2 0.4 5
7 twardość ogólna mg CaCO3/l 291 185 60-500
8 chlorki mg/l 18 14 250
9 siarczany mg/l 35.3 25.4 250
10 fosforany mg/l 0.006 nw 5
11 chlor wolny mg Cl2/l 0.22 0.30 0,3
12 amoniak mg/l 0.02 0.02 0,5
13 azotany mg/l 15.19 9.59 50
14 żelazo mg/l 0.011 nw 0,2
15 magnez mg/l 16.3 8.9 125
16 chrom mg/l nw nw 0,05
17 nikiel mg/l nw nw 0,02
18 mangan mg/l nw nw 0,05
19 kadm mg/l nw nw 0,005
20 ołów mg/l nw nw 0,025
21 miedź mg/l 0.0005 0.0002 2,0
22 sód mg/l 12.2030 10.6239 200
Ogólna liczba bakterii w 36oC
w 1 ml wody po 48 h
1 0 50
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody 0 0 0
Escherichia coli w 100 ml 0 0 0
Beztlenowce redukujące siarczyny (clostridia) 0 0 0
Enterokoki (paciorkowce fekalne) w 100 ml 0 0 0
Dodatkowe informcje na temat parametrów wody można uzyskać w Laboratorium Spółki "Sądeckie Wodociągi" tel. (18) 443-86-43 w.229.

Newsletter