Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Zarząd


Prezesem Zarządu i dyrektorem spółki Sądeckie Wodociągi jest Janusz Adamek – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1995 r.) – specjalność rachunkowość. Jego praca magisterska została wyróżniona nagrodą I stopnia za najlepszą z dziedziny rachunkowości na konkursie organizowanym przez Radę Naukową przy Stowarzyszeniu Głównych Księgowych w Polsce (1996 r.). Posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez ministra finansów (2004 r.) oraz uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa wydane przez ministra Skarbu Państwa (1998 r.).
Do 1998 roku pracował w Kredyt Banku. Od roku 1998 w Spółce Sądeckie Wodociągi, najpierw jako członek Zarządu (1998-2003 r.) później jako główny specjalista ds. ekonomicznych (2003-2007 r.). Od 2007 roku kieruje pracami Zarządu i przedsiębiorstwem, wykonując te funkcje przy udziale podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych w zakresie:
  • organizacji spółki, gospodarki zatrudnieniem i funduszem wynagrodzeń,
  • polityki kadrowo-płacowej,
  • obsługi prawnej,
  • służb bhp i obrony cywilnej,
  • współpracy ze związkami zawodowymi.
Jest także odpowiedzialny za tworzenie programu rozwoju spółki, jej bieżącą i przyszłą strategią oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem realizacji zadań i finansami Spółki.
 
Żonaty, trójka dzieci
 


Wiceprezesem Zarządu i dyrektorem ds. produkcji i dystrybucji jest dr inż. Józef Ciuła – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2004 r.) – specjalność systemy, maszyny i urządzenia energetyczne, Akademii Rolniczej w Krakowie (2005 r.) – specjalność technika rolnicza i leśna, Politechniki Śląskiej w Gliwicach (2009 r.) – studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Jest doktorem nauk technicznych (2013 r.).
 
Pracował w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. do 2004 r., P.W. EKOPOL do 2006 r., Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego do 2007 r. oraz w NOVA Sp. z o.o. do 2017 r.. Od 2015 r. wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (Instytut Techniczny). 
Ekspert w  ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Posiada certyfikat audytora wewnętrznego i pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001.
 
Nadzoruje pracę m.in.: zakładów uzdatniania wody w Starym Sączu i Świniarsku, oczyszczalni ścieków, działu środków produkcji i transportu, zakładu sieci, monitoringu.
 
Żonaty, dwójka dzieci.
 
 
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook
- A A A +
DrukujDrukuj
E-mailE-mail
Wróć ...

Awarie i remonty

.
Facebook