Awarie i remonty
Sądeckie Wodociagi
(18) 443-86-43
Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas
994
pogotowie wodociągowe

Poznaj etapy przyłączania do sieci

ETAP I  (przygotowanie dokumentacji):
1. Przygotuj dokument własności nieruchomości, do której ma być wykonany przyłącz (akt notarialny lub nakaz płatniczy podatku
od nieruchomości) oraz dowód osobisty.
2. Odbierz projekt przyłącza w pokoju numer 9 w siedzibie Spółki
przy ulicy Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu lub zabierz ze sobą projekt indywidualny.
3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie (dotyczy wykonania przyłącza
do sieci kanalizacyjnej) i złóż w pokoju numer 3a wraz z niezbędnymi dokumentami:
• dokument własności,
• projekt przyłącza,
• dowód osobisty.
4. Poszukaj Wykonawcy z uprawnieniami do budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych, który w Twoim imieniu i w uzgodnionej cenie usługi wykona czynności zawarte w etapie drugim.
ETAP II (budowa przyłącza):
1. Na siedem dni przed rozpoczęciem budowy Wykonawca lub Inwestor zgłasza chęć rozpoczęcia prac w pokoju numer 3a.
2. Wykonawca buduje przyłącz zgodnie z projektem. W razie wątpliwości Wykonawca może skontaktować się z pracownikami Spółki Sądeckie Wodociągi (pokój numer 14).
3. W końcowej fazie wykonywanych prac, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru przyłącza pracownikom Spółki Sądeckie Wodociągi.
Odbiór musi nastąpić przed zasypaniem wykopu!
4. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi następujące dokumenty:
• protokół odbioru przyłącza,
• mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z klauzulą,
• oryginał faktury za wykonaną usługę.
5. Ze względu na czas oczekiwania na mapę geodezyjną, Sądeckie Wodociągi dopuszczają podpisanie umowy warunkowej. W celu jej podpisania Inwestor powinien zgłosić się z dowodem osobistym do biura obsługi klienta (pokój numer 3).  Po okresie trzech miesięcy (projekt unijny – sześć miesięcy) należy dostarczyć protokół odbioru przyłącza wod-kan celem dokonania zmiany umowy z warunkowej na stałą.
Ta ostatnia (obok protokołu odbioru, inwentaryzacji powykonawczej oraz oryginału faktury za budowę przyłącza) będzie niezbędna do podpisania umowy dotyczącej dofinansowania.

W przypadku pytań skontaktuj się:
Pokój 9 – przyłącza (18) 41-41-253
Pokój 3a – dofinansowanie i przyłącza (18) 41-41-244
Pokój 14 – odbiór techniczny (18) 41-41-218
Pokój 3 – dział sprzedaży (18) 41-41-215
Wróć ...

Newsletter